You are here

Prometni koridori i robni tokovi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati pojmove i strukturu te vrste transporta i prometa.
  • Definirati prometnu politiku i temeljne odrednice prometne politike EU.
  • Opisati paneuropske prometne koridore i transeuropske regionalne projekte.
  • Analizirati važnost prometnog sustava RH u sustavu europskih prometnih koridora.
  • Analizirati svjetske i europske robne tokove.
  •  Definirati stupanj razvijenosti morskih luka u RH.