You are here

Prometna logistika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati temeljne pojmove logistike i distribucije te utvrditi njihov značaj.
  • Opisati ciljeve i zadatke tijeka narudžbi te ulogu i važnost kanala distribucije.
  • Definirati pojam skladišta i zadatke skladišne službe u logističkom sustavu te pojam i veličinu zaliha.
  • Utvrditi važnost primjene paleta i kontejnera u prijevozu robe  te važnost pojedinih vrsta prijevoza i njihovu povezanost.
  • Definirati važnost informacijskog i komunikacijskog sustava prometnog poduzeća.