You are here

Prometno pravo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati opće pravne pojmove (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostale osnovne pravne pojmove) te opisati pojam i značaj prometnog prava. 
  • Definirati pojam, izvore, upravno-pravno uređenje i ugovore o prijevozu robe, putnika i prtljage u željezničkom prometu. 
  • Definirati pojam, izvore, upravno-pravno uređenje i ugovore o prijevozu robe, putnika i prtljage u cestovnom prometu. 
  • Definirati pojam, izvore i temeljne institute zračnog, pomorskog i poštanskog prava. 5. Opisati osnovne pojmove multimodalnog transporta, špediterova prava i prava transportnog osiguranja.