You are here

Ljudski potencijali u prometu

Ishodi učenja: 
  • Kritički prosuđivati funkcioniranje tržišta rada i utvrditi specifičnosti tržišta rada.
  • Usporediti klasični i suvremeni pristup konceptu upravljanja ljudskim potencijalima.
  • Sastaviti plan sukcesije ključnih menadžera i portfolio analizu ljudskih potencijala.
  • Upravljati funkcijama ljudskih potencijala.
  • Primijeniti informacijske tehnologije u funkciji uspješnoga upravljanja ljudskim potencijalima.