You are here

Robni tokovi i terminali

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati dobavni lanac i terminale u logističkim sustavima. 
  • Interpretirati globalni dobavni lanac i robne tokove.
  • Analizirati svjetske robne tokove.
  • Obrazložiti pojam luke i terminala kao intermodalnih i robno transportnih centara.
  • Obrazložiti način poslovanja globalnog logističkog operatora i izbor prometnog pravca.
  • Analizirati odabir kontejnerske luke od strane linijskih brodara.