You are here

Menadžment u prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnovna obilježja ključnih teorija menadžmenta.
  • Procijeniti organizacijsku okolinu i moguće strategijske alternative u specifičnom organizacijskom kontekstu.
  • Ocijeniti prikladnost menadžerskih tehnika i metoda u skladu sa specifičnom problemskom situacijom.
  • Izvršiti (samo)procjenu ključnih menadžerskih vještina.
  • Vrednovati pristupe u razvoju etičnog i društveno odgovornog inženjerstva u kontekstu organizacijskog sustava.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja menadžmenta.