You are here

Ekonomika prometa

Okvirni sadržaj predmeta: 

Teorijske determinante suvremenoga prometnoga sustava. Vaznija obiljezja ekonomike prometa i prometnoga trzišta. Relevantna obiljezja europskoga prometnoga trzišta. Promet i teorije gospodarskoga rasta. Prometna potraznja. Regulacija transporta. Prometna politika. Troškovi i obujam proizvodnje u prometu. Kalkulacija i tarife u sustavu prometa. Parametri uspješnosti i stabilnosti poslovanja prometnih kompanija. Suvremeni fenomeni u prometu.