You are here

Ekonomika prometa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Vrednovati važnost prometa kao gospodarske djelatnosti.
  • Ocijeniti makrotransformacije upravljanja prometom.
  • Upravljati i voditi razvojne aktivnosti u prometu.
  • Praktično primjenjivati i prezentirati tarife u funkciji određivanja cijene prometnih usluga.
  • Kritički prosuđivati suvremene fenomene u prometu.
  • Upravljati prometnom ponudom i prometnom potražnjom.
  • Primijeniti modele predviđanja prometne potražnje.