You are here

Sustav upravljanja kvalitetom u cestovnom prometu

Okvirni sadržaj predmeta: 

Kvaliteta, pojam i znacenje. Kvaliteta proizvoda, usluga i procesa. Definicije i vrste temeljnih procesa. Pristup osiguravanju kvalitete. Medunarodne norme Sustava upravljanja kvalitetom HRN EN ISO 9000 ff. Elementi norme HRN EN ISO 9001:2002. Zahtjevi Sustava upravljanja kvalitetom. Dokumentacija Sustava upravljanja kvalitetom. Primjena i pracenje Sustava upravljanja kvalitetom. Vrednovanje Sustava upravljanja kvalitetom. Nezavisno ocjenjivanje Sustava upravljanja kvalitetom. Potvrdivanje (certifikacija) Sustava upravljanja kvalitetom. Otklanjanje neuskladenosti i metode za poboljšavanje kvalitete. Nadzorne i recertifikacijske posjete. Troškovi kvalitete. Primjena Sustava upravljanja kvalitetom u cestovnom prometu.