You are here

Vinarstvo II

Okvirni sadržaj predmeta: 

Alkoholna fermentacija: kemizam vrenja, glavni i sekundarni produkti vrenja, vazniji predstavnici kvasaca, selekcionirani kvasci, aktiviranje kvasaca, ishrana kvasaca. Malolakticna fermentacija: promjene u kemijskom sastavu i senzornim osobinama vina, utjecaj na kakvocu, provociranje i sprecavanje malolakticne fermentacije. Njega i dozrijevanje vina (inox, drvo), zaštita vina - SO2, askorbinska kiselina, inertni plinovi, nadolijevanje, pretoci. Oksidoredukcijski procesi u vinu: oksidacija, redoks potencijal, oksidacija i redoks potencijal. Talozenja u vinu: zeljeza, bakra, tartarata, bjelancevina. . Stabilizacija vina: stabilizacija bjelancevina, stabilizacija tartarata, stabilizacija talozenja metala, biološka stabilizacija. Bistrenje vina: svrha bistrenja, vrste bistrila (organska i mineralna), primjena, probe, nacin dodavanja. Filtriranje i centrifugiranje: filtri (plocasti, naplavni, membranski i cross-flow), centrifuge. Punjenje vina u boce: priprema vina za punjenje, oprema za punjenje, tipovi punilica i cepilica, cepovi za boce.