You are here

Povrćarstvo

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Znacaj i mjesto povrcarstva u poljoprivredi. Mogucnosti unapredenja povrcarske proizvodnje a poljoprivredi RH. Uvjeti za osnivanje povrcarskog gospodarstva. Povrce i prehrana. Razdioba povrca. Razmnazanje povrcarskih kultura. Cimbenici fruktifikacije. Odredivanje tehnološke zriobe povrca. Utjecaj vanjskih vegetacijskih cimbenika na uzgoj povrtnih kultura. Fitohormoni i inhibitori rasta a povrcarstvu. Karakteristike tla za uzgoj povrca i obrada tla. Tlo kao supstrat a proizvodnji povrca. Korištenje analize tla za odredivanje doze gnojiva. Gnojidba i gnojiva. Sistemi biljne proizvodnje a povrcarstvu. Osnove zaštite povrca. Berba, pakiranje i otprema povrca. Zašticeni prostori. Navodnjavanje povrcarskih kultura. Tehnika sjetve, sadnje i berbe povrcarskih kultura. Uzgoj povrcarskih vrsta baziran na osnovama botanike, biokemije, fiziologije, hranidbe, opce proizvodnje i zaštite bilja.