You are here

Ruralni oblici turizma

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Povijesni razvitak turizma, odredenje pojmova u turizmu, nastanak i razvoj ruralnog turizma, oblici ruralnog turizma, pretpostavke razvoja ruralnih oblika turizma, cinitelji razvoja ruralnih oblika turizma, ucinci od ruralnog turizma, marketing u ruralnom turizmu, reklamiranje i prodaja u ruralnom turizmu, politika, organizacije i sluzbe u funkciji razvoja ruralnog turizma, inozemna i hrvatska iskustva razvoja ruralnog turizma, iskustva ruralnog turizma u Istri.