You are here

Botanika i osnove genetike

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u Botaniku – osobine zivih bica; razlike izmedu biljaka i zivotinja; znacaj biljaka u prirodi i za covjeka; podjela botanike. Citologija - grada stanice. Morfološki stupnjevi organizacije. Histologija - tvorna i trajna stanicja. Anatomija i morfologija vegetativnih organa. Anatomija i morfologija generativnih organa. Razmnozavanje biljaka. Sistematika – sistematske kategorije i nomenklatura; sistematika nizih - bakterije, alge, gljive i lišaji – naglasak na biljnim parazitima i viših biljaka (mahovine, paprati, sjemenjace) – s prikazom porodica kultiviranih biljaka iz razreda jednosupnica i dvosupnica i korova.
Vjezbe: Mikroskop i mikroskopiranje; Grada epidermalne stanice crnog luka. Stanicne kolonije i pupanje – kvasci; Anatomska grada jednogodišnje i dvogodišnje stabljike vinove loze. Anatomska grada lista i korijena vinove loze. Pup vinove loze u uzduznom prerezu. Cvijet i cvat vinove loze. Plod i sjemenka vinove loze. Morfološke razlike izmedu dvosupnica i jednosupnica.