You are here

Talijanski jezik I

Okvirni sadržaj predmeta: 

Vokabular i strukture karakteristicne za poljoprivrednu struku.
Sadrzaj jezicnih vjezbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu (presente, passato prossimo, futuro semplice e anteriore). Usvajanje osobnih zamjenica u nominativu i kosim padezima. Posvojni pridjevi i zamjenice. Slaganje vremena. Modalni glagoli, slozenice i tvorba rijeci.
Sadrzaj predavanja birat ce se iz slijedecih strucnih sadrzaja: tloznanstvo i ishrana bilja, vinogradarstvo, maslinarstvo, zaštita bilja, vinarstvo, agroklimatologija, vocarstvo, povrcarstvo, agroturizam.
Priprema materijala za seminarske radnje: izvadak strucnih rijeci i sadrzaja iz mediteranske poljoprivrede.