You are here

Fiziologija bilja

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnovne funkcije stanice. Vodni rezim biljaka (sarzaj u biljkama, usvajanje, transport i izlucivanje). Mineralne tvari (znacaj, primanje i prijenos kroz biljku). Fotosinteza (znacaj, mehanizam i kemizam, tipovi, cinitelji koji utjecu na proces fotosinteze). Kemosinteza. Kolanje asimilata u biljci. Biološke oksidacije, disanje i vrenje. Heterotrofne biljke. Rast i razvoj biljaka. Razvoj poljoprivrednih biljaka. Gibanja biljaka. Otpornost prema ekstremnim ciniteljima vanjske sredine.
Vjezbe: Izazivanje i opazanje razlicitih oblika plazmolize. Odredivanje sile sisanja na osnovu promjene velicine biljnog tkiva. Odredivanje suhe tvari stanicnog soka pomocu refraktometra. Dokazivanje i odredivanje intenziteta transpiracije. Odredianje lisne površine. Odredivanje broja puci metodom otiska. Izdvajanje pigmenata kloroplasta iz listova. Izdvajanje karotenoida iz korijena mrkve. Stvaranje škroba pri asimilaciji CO2