You are here

Agroklimatologija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Prikupiti i dokumentirati klimatske podatke relevantne za uzgoj mediteranskih poljoprivrednih kultura.
  • Izraditi analizu meteoroloških parametara za potrebe uzgoja mediteranskih poljoprivrednih kultura.
  • Koristiti meteorološke instrumente.
  • Izraditi bilancu vode u tlu.
  • Predložiti mjere zaštite poljoprivrednih kultura od štetnih meteoroloških pojava.