You are here

Vinogradarstvo I

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u vinogradarstvo. Povijest vinogradarstva s posebnim osvrtom na vinogradarstvo Mediterana. Opci prirodni uvjeti uzgoja loze. Vegetativni organi. Generativni organi. Razvojni ciklus vinove loze. Rezidba vinove loze. Rez u zrelo drvo. Tehnika rezidbe. Vezidba vinove loze. Tehnike vezidbe.
Hranidba vinove loze i gnojidba vinograda. Sustavi odrzavanja tla u mediteranskom podrucju: obrada tla, malciranje-pokrivanje tla u vinogradu, primjena herbicida, kombinirani sustavi uzdrzavanja tla.
Znacenje podloga za vinovu lozu: podloge za suha i topla podrucja, americke vrste roda Vitis i njihove selekcije, americko-americki krizanci, europsko-americki krizanci. Regije i podregije vinogradarskog podrucja Hrvatske. Sorte vinove loze: autohtone sorte regije Primorska Hrvatska, vinske sorte, stolne sorte.