You are here

Rang liste - Poreč

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE VELEUČILIŠTA U RIJECI DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • dokaz o uplati od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika) (primjer pravilno popunjene uplatnice)
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - original
  • završnu svjedodžbu srednje škole - original
  • dokaz o uplati školarine (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika) (primjer pravilno popunjene uplatnice)
  • školarina za studije u Rijeci i Pazinu iznosi 6.000,00 kuna, a za studije u Poreču 7.320,00 kuna

Upisi za preddiplomske stručne studije koji se održavaju u Rijeci i Pazinu provodit će se u prostorima Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka i to

20. lipnja 2017. u 16,00 sati. 

Upisi za preddiplomske stručne studije Poljoprivrednog odjela u Poreču (Vinarstvo) održat će se u Poreču na adresi C. Huguesa 6 i to 20. lipnja 2017. godine u 16,00 sati. 

Rang liste:

Stručni studij INFORMATIKA, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij PODUZETNIŠTVO, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij TELEMATIKA, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij CESTOVNI PROMET, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij ŽELJEZNIČKI PROMET, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij PODUZETNIŠTVO, izvanredni studij - Pazin

Stručni studij VINARSTVO, izvanredni studij - Poreč