You are here

Cestovni promet - izvanredni
Veleučilište u Rijeci    
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Preddiplomski stručni studij Cestovni promet  
  Akademska: 2017/18     Upisni rok: 3  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
     
 
RANG PREZIME I IME BODOVA
1 TUFEKOVIĆ GABRIJEL 21
 
Kandidat je stekao pravo upisa te mora pristupiti upisu 9. listopada 2017. u 16,00 sati
u protivnom gubi pravo upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva  
  Dr. sc. Ivica Barišić, prof. v. š.