You are here

Informatika - izvanredni

Veleučilište u Rijeci      
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Preddiplomski stručni studij Informatika  
  Akademska: 2017/18     Upisni rok: 3  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
     
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 ŠTULA STEFAN 16  
 
Kandidat je stekao pravo upisa te mora pristupiti upisu 9. listopada 2017. u 16,00 sati
u protivnom gubi pravo upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva  
  Mr. sc. Marino Golob, viši predavač