You are here

Informatika - izvanredni


Veleučilište u Rijeci   Datum: 16. 6. 2017.
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Preddiplomski stručni studij Informatika  
  Akademska: 2017/18     Upisni rok: 1  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
     
 
RANG PREZIME I IME BODOVA
1 MAGDALENIĆ ZLATKO 17
2 ŽIVANOVIĆ MATKO 12
 
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 20. lipnja 2017. godine u 16,00 sati u protivnom gube pravo upisa.
   
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva
  Mr. sc. Marino Golob, v. pred.