You are here

Obavijest uz upis kandidata

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE VELEUČILIŠTA U RIJECI MORAJU NA UPISE PRISTUPITI OSOBNO I DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

- uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika)
- jednu fotografiju formata 4×6 centimetara
- presliku osobne iskaznice
- domovnicu - original ili ovjerenu kopiju (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin) ukoliko na prijavama nije predan original ili ovjerena kopija
- rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - original (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin) ukoliko na prijavama nije predan original
- završnu svjedodžbu srednje škole - original, ukoliko na prijavama nije predan original
- redoviti studenti koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija moraju na upise donijeti uplatu participacije u iznosu 7.320,00 kuna (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika)
- izvanredni studenti moraju na upise donijeti uplatu participacije i to za studije koji se izvode u Rijeci i Pazinu u iznosu od 6.000,00 kuna, a za studije koji se izvode u Poreču 7.320,00 kuna (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika)

Ukoliko kandidat ne može upisima pristupiti osobno, upisati ga može osoba koju je opunomoćio.
Upisi za preddiplomske stručne studije koji se održavaju u Rijeci i Pazinu provodit će se u prostorima Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka i to:

9. listopada 2017. u 16,00 sati.

Upisi za preddiplomske stručne studije Poljoprivrednog odjela u Poreču održat će se na Poljoprivrednom odjelu u Poreču na adresi C. Huguesa 6 i to:

9. listopada 2017. u 15,00 sati.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema objavljenom rasporedu gube pravo upisa na odnosni studij.

Primjer pravilno ispunjene uplatnice

 

RANG LISTE:

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet - IZVANREDAN
Preddiplomski stručni studij Cestovni promet - REDOVITI NA TERET MINIST
Preddiplomski stručni studij Cestovni promet - dijete pog. bran.

Preddiplomski stručni studij Informatika - IZVANREDAN
Preddiplomski stručni studij Informatika - REDOVITI NA TERET MINIST

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda - IZVANREDAN

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo u Pazinu - REDOVITI NA TERET MINIST

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo u Rijeci - IZVANREDAN

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu - IZVANREDAN

Preddiplomski stručni studij Telematika - IZVANREDAN

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo - IZVANREDAN
Preddiplomski stručni studij Vinarstvo - REDOVITI NA TERET MINIST