You are here

ERASMUS+ Ponuda izvršavanja prakse u Međunarodnom uredu Ekonomskog fakulteta u Mariboru, Slovenija


Ponuda izvršavanja prakse u Međunarodnom uredu Ekonomskog fakulteta u Mariboru, Slovenija.
Rok za prijavu je 20.1.2018.
Poziv s uputama za prijave je u privitku.

Privitak: Traineeship_Maribor.pdf 146.26 kb