You are here

Obavijest o upisu Razlikovnih programa Veleučilišta u Rijeci


Kandidati zainteresirani za upis  razlikovnih programa za stjecanje nedostajućih znanja i kompetencija za upis na  specijalistički diplomski stručni studij mogu predati prijave

od 17. rujna 2018. do  15. listopada 2018.

u uredovno vrijeme  evidencije studija.

Uz prijave treba dostaviti:
  - ovjereni izvadak ocjena ili  dopunsku ispravu uz diplomu
  - presliku diplome/svjedodžbe
  - presliku indeksa

Opis programa: