You are here

Postani dio najveće međunarodne organizacije mladih!


AIESEC Rijeka poziva sve mlade osobe (18 - 30 god.) koje žele razvijati svoje komunikacijske, organizacijske, prodajne i slične vještine kroz praksu u ambicioznom okruženju i žele imati priliku sudjelovati na nacionalnim, regionalnim i internacionalnim konferencijama da se prijave do 14. listopada 2018. na: bit.ly/regrutacija2018
„AIESEC me naučio kako u životu trebaš biti snažan i preuzimati inicijativu. To je jedino poslovno okruženje u kojem smiješ griješiti i istovremeno učiti iz svojih pogrešaka. Rastem iz dana u dan osobno i profesionalno, okružena ljudima koji me potiču i vjeruju u mene. Nikada se ne bih zamišljala da ulazim u poslovni svijet i idem na sastanke, ali evo me! Istina je što kažu - koliko ti daješ AIESEC-u, toliko on tebi vraća stotinu puta više.“ – Magda, članica AIESEC Rijeka
AIESEC je globalna platforma koja smatra da se mir i ispunjenje ljudskih potencijala može dosegnuti uključivanjem i razvijanjem svake mlade osobe kroz izazovno okruženje i međunarodne razmjene. Njezini su članovi zainteresirani za svjetska pitanja, vodstvo i upravljanje. AIESEC ne diskriminira na temelju etničke pripadnosti, spola, seksualne orijentacije, vjere ili nacionalnog/socijalnog podrijetla.

Privitak: Aiesec.png 496.82 kb