You are here

Preuzimanje ugovora o studiranju


Obaviještavaju se studenti koji su prilikom upisa više godine studija ili ponavljanja godine potpisali ugovore o studiranju zbog promjene temelja financiranja studija, da mogu preuzeti svoje ugovore u uredovno vrijeme studentske referade.