You are here

Metodika stručnog i znanstvenog rada

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u stručni i znanstveni rad. Stručna i znanstvena djelatnost. Stručno i znanstveno istraživanje. Pojam i vrste stručnog djela. Pojam i vrste znanstvenog djela. Metodologija stručnog istraživačkog rada. Metodologija znanstvenog istraživačkog rada. Pojam i klasifikacija stručnih i znanstvenih metoda. Tehnologija stručnog i znanstvenog istraživanja. Pisanje i tehnička obrada stručnog i znanstvenog djela. Stručni i znanstveni časopisi i publikacije.Radovi za stjecanje stručnih i znanstvenih zvanja.