You are here

Menadžment

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Obrazložiti različite teorije menadžmenta i suvremene trendove u menadžmentu.
  • Predložiti pristup poslovanju u međunarodnom okruženju.
  • Preporučiti menadžerske alate za upravljanje organizacijom i/ili unaprjeđenje poslovnog procesa.
  • Predložiti načine u razvoju etične i društveno odgovorne organizacije.
  • Opisati proces uvođenja promjena u organizaciju.
  • Osmisliti način poticanja poduzetništva u organizaciji.
  • Istražiti i prezentirati specifične aspekte menadžmenta u različitim kontekstima.