You are here

Upravljanje nabavom

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u upravljanje nabavom i opskrbnim lancima. Temeljne odrednice upravljanja nabavom i opskrbnim lancima. Istraživanje tržišta nabave. Cjenovno-troškovna analiza i strategije pregovaranja. Odlučivanje u nabavi. Suvremeni trendovi i tehnologije u nabavi. Rukovođenje u nabavi i kadrovi. Politika nabave i strategije izvora opskrbe. Operativno planiranje nabave. Sustavi nabavljanja. Planiranje zaliha predmeta rada – normativi zaliha. Organizacija poslovanja nabave – odvijanje procesa nabave.