You are here

Upravljanje nabavom

Ishodi učenja: 
  • Preporučiti smjernice za upravljanje nabavom.
  • Kritički prosuđivati trendove na tržištu nabave.
  • Valorizirati različite načine odlučivanja i rukovođenja u nabavi.
  • Preporučiti odgovarajući sustav nabave.
  • Primijeniti pregovaračke i prezentacijske tehnike u nabavi.