You are here

Upravljački IS

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u informacijske sustave. Informacijski sustav u poslovanju ( što je, cilj, resursi, strategija, dijelovi). Potreba izgradnje informacijskog sustava. Informacijski sustav kao model poslovnog sustava. Upravljanje informacijskim sustavom. Uspješnost informacijskog sustava.

Informacijski sustavi za potporu menadžmentu. Sustavi za potporu odlučivanju. Sustavi za potporu skupnog odlučivanja. Skladišta podataka. Metodologija razvoja skladišta podataka. Sustavi za analitičko procesiranje podataka. Rudarenje podataka. Ekspertni sustavi. Baze znanja.