You are here

Sociologija poduzetništva

Okvirni sadržaj predmeta: 

U sklopu kolegija obrađuju se tematske cjeline poduzetničkog ponašanja, aktivnosti i djelovanja, poduzetništva kao društvenog fenomena, poduzetničke „klime“ u društvu, organizacijske i poduzetničke kulture, te novih trendova i perspektiva u poduzetništvu. Sociologija poduzetništva kao posebna sociologija akcentira nužnost istraživanja poduzetničke mreže: društvo kao kontekst poduzetničkih aktivnost - interesi poduzetnika - poduzetničko poslovanje s ciljem razumijevanja i prognoziranja budućih razvojnih specifičnosti fenomena poduzetništva kao (post)modenog društvenog trenda nekih budućih vremena.