You are here

mr. sc. Mirjana Rakamarić Grlica, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
A tjedan - pon. 14:30-16:30
B tjedan - pon. 12:30-13:30 i čet. 16:30-17:30
Kabinet: 
419
Telefon: 
353-724
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij poduzetništva - Kvantitativne metode za poduzetnike
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Poslovna matematika
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika
Stručni studij prometa - Operacijska istraživanja u prometu
Stručni studij telematika - Matematika
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Primijenjena matematika
Stručni studij telematika - Matematika
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika

Asistent na kolegijima: