You are here

Poslovni strani jezik I/1 (Talijanski)

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Vokabular i strukture karakteristične za struku.
Sadržaj jezičnih vježbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu (presente, passato prossimo, futuro semplice e anteriore). Usvajanje osobnih zamjenica u nominativu i kosim padežima. Posvojni pridjevi i zamjenice. Slaganje vremena. Modalni glagoli, složenice i tvorba riječi.
Sadržaj predavanja birat će se iz slijedećih stručnih sadržaja: regulacija cestovnog prometa, željeznički promet, upravljanje osobnim vozilom, obuka vozača.