You are here

Poslovni strani jezik I/1 (Talijanski)

Ishodi učenja: 
  • Razumjeti i koristiti osnovni stručni vokabular vezan uz poduzetništvo.
  • Koristiti se usvojenim gramatičkim pravilima vezanim uz glagolske oblike.
  • Koristiti se usvojenim gramatičkim pravilima vezanim uz relativne zamjenice i njihovu funkciju.
  • Razlikovati značenje gerundiva i glagola stare od infinitiva i glagola stare.
  • Napisati na talijanskom jeziku životopis, prijavu na natječaj i cirkularno pismo.