You are here

Informacije o upisu u 1. godinu ak. god. 2014./2015.

 


Pregled preddiplomskih stručnih studija
Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015.


 

Red. br.
Naziv preddiplomskog stručnogstudija - mjesto izvođenja studija
Upisna mjesta
Redoviti studij
Izvanredni studij
upis putem sustava državne mature
upis putem natječaja Veleučilišta
1.
stručni studij Cestovni promet- Rijeka, Ogulin *
50
50
10
2.
stručni studij Željeznički promet- Rijeka, Ogulin *
15
10
10
3.
stručni studij Poštanski promet - Rijeka
15
5
5
4.
stručni studij Informatika - Rijeka
50
40
20
5.
stručni studij Poduzetništvo - Rijeka, Pazin
70
45
15
6.
stručni studij Vinarstvo - Poreč
25
15
5
7.
stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč
25
15
5
8.
stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka
40
30
10
9.
stručni studij Telematika - Rijeka
25
25
5


*u Ogulinu studij se izvodi samo kao izvanredni studij
 

Studijski programi svih studija su usklađeni s Bolonjskom deklaracijom. Nakon provedenog postupka vrednovanja studijskih programa,Veleučilište u Rijeci  dobilo je dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za njihovo izvođenje.

Mjesto izvođenja studija:

Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211;
Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950;
Pazin,  154. brigade hrvatske vojske b.b.,  tel. 052/ 426-901;
Ogulin, J.J .Strossmayera 2,  tel. 091/528-6695

 

 


INFORMACIJE O UPISIMA NA I. GODINU PREDDIPLOMSKIH
STRUČNIH STUDIJA
VELEUČILIŠTA U RIJECI U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.


 

UPISI PUTEM SUSTAVA DRŽAVNE MATURE

Ovogodišnji maturanti i pristupnici koji su na dan 31. siječnja 2014. mlađi od 24. godine, a žele se upisati na stručne studije  Veleučilišta u Rijeci u statusu  redovitog ili izvanrednog studenta te kandidati stariji od 24 godine koji se žele upisati na redoviti studij isključivo se prijavljuju  i upisuju putem internetske stranice www.postani-student.hr.

PRIJAVA ZA UPIS:

Zadnji dan prijava za ispite državne mature je:

 • za ljetni rok do 01. veljače 2014.
 • za jesenski rok do 25. srpnja 2014.

Na temelju  prethodno odabranih ispita državne mature, a koje su uvjet za prijavu na studijske programe, kandidati se prijavljuju  za upis na studijske programe.

Kandidati se prijavljuju na način da u okviru izabranih ispita državne mature biraju do deset studijskih programa prema svojim željama.

Postoji mogućnost mijenjanja liste prioriteta studijskih programa do 17.07. 2014. odnosno 21.09.2014., a rang lista se objavljuje 17. srpnja 2014. odnosno 21. rujna 2014. Kandidat može promijeniti prioritete studijskih programa, izbrisati neki studijski program ili dodati novi studijski program u okviru već prije odabranih razina ispita državne mature. Nakon položene državne mature, a na temelju vrednovanja rezultata državne mature i ocjena iz srednje škole objavljuju se rang liste na osnovu kojih se vrše upisi.

Redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan, jer će se objavom konačnih rang lista kandidat naći samo na rang listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang listi kandidat će biti obrisan.

Kandidati koji su srednju školu završili prije 2010., a nisu stariji od 24. godine kao i oni stariji od 24. godine nisu dužni polagati državnu maturu za prijavu na studijske programe već mogu konkurirati samo ocjenama iz srednje škole. U tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na vrednovanje rezultata državne mature.

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine, a koji su odlučili da neće polagati ispite državne mature nego konkurirati samo postignutim ocjenama u srednjoj školi mogu svoju prijavu izvršiti do 17. srpnja 2014. za prvi upisni rok odnosno do 21. rujna 2014. u drugom upisnom roku.

UPIS

Objava radg listi je:

 • za ljetni rok: 17. srpnja 2014.
 • za jesenski rok: 21. rujna 2014.

Provedba upisa na Veleučilištu u Rijeci je:

 • za ljetni rok: 22. srpnja 2014. - redoviti studenti; 23. srpnja 2014. - izvanredni studenti
 • za jesenski rok: 26. rujna 2014. - redoviti i izvanredni studenti
Na internetskim stranicama www.postani-student.hr objavljena  je brošura "Državna matura 2013./2014. i prijave za upis na studijske programe", koja sadrži detaljnije informacije u svezi načina polaganja državne mature i upisa na studijske programe.

 

UPIS PUTEM NATJEČAJA VELEUČILIŠTA U RIJECI

Kandidati koji su 31. siječnja 2014. godine navršili 24. godine, a žele se upisati u u statusu izvanrednog studenta na I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci upisuju se putem posebnih uvjeta upisa objavljenih u natječaju za upis na Veleučilište u Rijeci u ak. god. 2014./2015.

1. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, a starije su od 24 godine na dan 31. siječnja 2014. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

Ostali pristupnici isključivo se prijavljuju i upisuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, internetske stranice www.postani-student.hr.

2. PRIJAVE NA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave u I. razredbenom roku predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od 09. lipnja 2014. do 13. lipnja 2014., a u II. razredbenom roku (ukoliko ostane slobodnih mjesta) od 2. rujna do 4. rujna 2014.

Uz prijavu treba priložiti:

 1. domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);
 2. rodni list;
 3. svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole;
  Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci, uz naznaku “za razredbeni postupak”;

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se dobije u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju neposredno ili šalju poštom. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Pristupnik koji se prijavljuje na više visokih učilišta može predati preslike izvornih dokumenata uz potvrdu visokog učilišta na kojem su predali izvornike. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa.

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).

4. UPISI

Upisi na sve preddiplomske stručne studije provodit će se:

 • u I. roku od 23. lipnja 2014.
 • u II. roku 12. rujna 2014.

Upisi na sve studije provode se u  Centralnoj evidenciji studija u Rijeci.

 

5. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci, http://www.veleri.hr