You are here

Obavijest o upisu studenata u višu godinu studija (od ak. god. 2008./09.)

Veleučilište u Rijeci
Vukovarska 58, Rijeka

U Rijeci, rujan 2012.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA

Za studente koji su se po prvi put upisali u prvu godinu studija 2008./2009., 2009./2010., 2010./2011. i 2011./2012. akademske godine, upisi u višu godinu studija održat će se po sljedećem rasporedu:

20.9.2012. 10,00 - 12,00 sati Stručni studij Poduzetništvo (Pazin) redoviti i
  15,00 - 17,00 sati izvanredni u prostorijama u Pazinu
     
25.9.2012. 9,00 - 12,00 sati Stručni studij Informatika redoviti i Specijalistički
26.9.2012. diplomski stručni studij Inf. teh. u posl. sust. redoviti
     
25.9.2012. 15,00 - 18,00 sati Stručni studij Informatika izvanredni i Specijalistički
26.9.2012. diplomski stručni studij Inf. teh. u posl. sust. izvanredni
     
27.9.2012. 9,00 - 12,00 sati Stručni studij Cestovni, Poštanski i Željeznički promet
28.9.2012. redoviti i Spec. diplomski stručni studij Promet redoviti
     
27.9.2012. 15,00 - 18,00 sati Stručni studij Cestovni, Poštanski i Željeznički promet
28.9.2012. izvanredni i Spec. dipl. stručni studij Promet izvanredni
     
1.10.2012. 9,00 -12,00 sati Stručni studij Poduzetništvo (Rijeka) redoviti i
2.10.2012. Spec. diplomski stručni studij Poduzetništvo redoviti
     
1.10.2012. 15,00 - 18,00 sati Stručni studij Poduzetništvo (Rijeka) izvanredni i
2.10.2012. Spec. diplomski stručni studij Poduzetništvo izvanredni
radu redoviti
     
3.10.2012. 9,00 - 12,00 sati Stručni studij Sigurnost na radu redoviti, stručni studij
4.10.2012. Telematika redoviti i spec. dipl. struč. studij Sigurnost na
radu redoviti
 
     
3.10.2012. 15,00 - 18,00 sati Stručni studij Sigurnost na radu izvanredni, stručni studij
4.10.2012.   Telematika izvanredni i spec. dipl. struč. studij Sigurnost
na radu izvanredni

          

Upisi za stručne studije Cestovni i Željeznički promet u Ogulinu bit će naknadno objavljeni.

Na upise je potrebno dostaviti:

1. Uplatu od 200,00 kuna za troškove upisa uplaćenu na žiro račun Veleučilišta u Rijeci: 2402006 - 1100451485, poziv na broj JMBG studenta.

2. Ukoliko student ima u indeksu pečat: Posuđuje u knjižnici, treba zatražiti u knjižnici pečat: Vratio u knjižnicu.

3. Indeks s upisanim ocjenama iz položenih ispita i ispunjeni upisni materijal: upisni list i prijavni list.

4. Redoviti studenti koji studiraju uz plaćanje, te izvanredni studenti moraju uplatiti školarinu ovisno o broju ECTS bodova koje upisuju. Uplatnice za troškove upisa i troškove školarine studenti će moći podignuti na mjestu upisa nakon izračuna školarine.

5. Redoviti studenti stručnih kojima je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta subvencioniralo troškove studija tijekom propisanog trajanja studijskog programa (3 godine), a upisuju četvrtu godinu studiranja dužni su platiti sve ECTS bodove koje u toj godini upisuju.

6. Redoviti studenti specijalističkih diplomskih stručnih je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta subvencioniralo troškove studija tijekom propisanog trajanja studijskog programa (2 godine), a upisuju treću godinu studiranja dužni su platit sve ECTS bodove koje u toj godini upisuju.

7. Redoviti studenti stručnih studija koji upisuju petu godinu studiranja gube prava redovitog studenta temeljem članka 21. Pravilnika o studiranju i mogu nastaviti studij samo kao izvanredni studenti.

8. Redoviti studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija koji upisuju četvrtu godinu studiranja gube prava redovitog studenta temeljem članka 21. Pravilnika o studiranju i mogu nastaviti studij samo kao izvanredni studenti.

Evidencija studija