You are here

Poslovni strani jezik III (Talijanski)

Okvirni sadržaj predmeta: 

Vokabular i strukture karakteristične za struku.
Sadržaj jezičnih vježbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu i pasivu. Usklađivanje vremena. Pogodbene rečenice. Upravni i neupravni govor.
Sadržaj predavanja birat će se iz slijedećih stručnih sadržaja: povijest automobila, moderni automobil, povijest željeznice, lokomotiva, željeznička regulacija, poštanski promet, tijek pošte, poštanske usluge danas.