You are here

GOSPODARENJE OTPADOM

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Povezati propise održivog gospodarenja otpadom i razlikovati pristupe gospodarenja otpadom.
  • Utvrditi izvore nastajanja i vrstu otpada.
  • Predvidjeti utjecaj otpada i obrade otpada na čovjeka i okoliš.
  • Preporučiti postupke oporabe i zbrinjavanja otpada.
  • Valorizirati različite vrste obrade otpada s obzirom na vrstu otpada.