You are here

UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Odabrati mjere zaštite na radu u idejnom i izvedbenom projektu izgradnje objekata/postrojenja.
  • Ocijeniti utjecaj projektiranih mjera zaštite na radu na razinu rizika u tijeku izvođenja radova.
  • Utvrditi opasnosti, štetnosti i napore prema vrstama radova.
  • Kreirati tehničku dokumentaciju s prikazom mjera zaštite na radu.
  • Izraditi program osposobljavanja sudionika zaštite na radu.