You are here

UPRAVLJANJE RIZICIMA U INDUSTRIJI OPASNIH TVARI

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi i analizirati fizikalne i kemijske karakteristike opasnih tvari na konkretnom radnom mjestu ili postrojenju.
  • Preporučiti kvalitativnu ili kvantitativnu metodu procjene rizika ovisno o vrsti industrije odnosno vrstama opasnosti.
  • Izraditi jednostavnije procjene rizika jednom od kvalitativnih i kvantitativnih metoda procjene rizika.
  • Vrednovati utjecaj ljudskog čimbenika u metodama procjene rizika.
  • Predvidjeti potrebne mjere kako bi rizike sveli iz zone neprihvatljivog u zonu prihvatljivog rizika.