You are here

Menadžersko računovodstvo

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati pojam, svrhu, funkciju i cilj menadžerskoga računovodstva.
  • Prezentirati informacije iz financijskih izvještaja za potrebe utvrđivanja uspješnosti poslovanja.
  • Razlučivati vrste troškova s gledišta menadžerskoga računovodstva.
  • Analizirati i interpretirati budžetiranje kao temelj upravljanja prihodima, troškovima, dobitkom i novčanim tokovima poduzeća.
  • Analizirati ulogu standardnih troškova u planiranju i kontroli.
  • Analizirati i interpretirati razliku između apsorpcijskoga i marginalnoga pristupa troškovima.