You are here

Upisi

Prijave i upisi na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci odvijat će se na dva načina:
 
Za kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine:
Pravo upisa se stječe putem razredbenog postupka prijavom na natječaj Veleučilišta u Rijeci. 
Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi). 
 
 
 
Za kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili 2010. godine i kasnije 
Prijavljuju se za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci putem Nacionalnog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno putem internetske stranice www.postani-student.hr. Bodovi na osnovu kojih se rangiraju kandidati za upis na studijske programe Veleučilišta u Rijeci prikupljaju se na temelju:
- ocjena iz srednje škole  kojima se ostvaruje  40%  ukupnih bodova
- rezultata položenih ispita B razina obveznog dijela državne mature kojima se ostvaruje  60%  ukupnih bodova 
 
 
Priručnici s uputama za kandidate koji se prijavljuju putem internetske stranice www.postani-student.hr: