You are here

Trgovačko i radno pravo

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Poslovno trgovačko i poduzetničko pravo, subjekti poslovnog prava. Pravni oblici organiziranja poduzetnika. Pravni oblici organiziranja trgovačkih društava. Organizacija i poslovanje doo. Trgovački registar, prestanak subjekta. Međunarodno poslovno pravo Europske unije. Obvezno i ugovorno pravo. Bankarski poslovi i pravo vrijednosnih papira. Osnovne vrste ugovora. Radni odnosi. Rješavanje sporova i ponašanja na tržištu.
Studenti samostalno ili u timovima obrađuju teme koje se odnose na: od čega ovisi uspjeh prodaje u poduzeću, vještine i etika prodavanja, koje funkcije u poduzeću služe prodajnoj funkciji, razradu načina i oblika prezentacije dodatnih usluga u praksi kod nas i u svijetu (prednosti, nedostaci, koristi, prijedlozi…), kako i na koji način i s kojom efikasnošću uspostavljati poslovno komuniciranje u praksi poduzeća.