You are here

Ekonomika poduzetništva

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam i sadržaj ekonomike. Okruženje poduzeća. Poduzeće, poduzetnik i poduzetništvo. Gospodarski i društveni preduvjeti osnivanja i uspješnog rada poduzeća. Ciljevi poduzeća. Načela poslovanja poduzeća, planiranje i financiranje poduzeća, sredstva poduzeća, poslovanje poduzeća na tržištu i praćenje poslovanja poduzeća. Teorija troškova: pojam i vrste troškova, mjesta i nositelji troškova, ovisnost troškova o promjenama iskorištenja kapaciteta, vrste i metode kalkulacije, proračun troškova za različite stupnjeve iskorištenosti kapaciteta. Teorija određivanja cijena i primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama. Čimbenici poslovnog procesa. Poslovni rezultat: obračun poslovanja i utvrđivanje vrijednosti poduzeća. Uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja u poduzeću: proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost. Poslovna politika poduzeća. Ekonomika poslovnih funkcija. Koriste se podaci i iskustva konkretnih poduzeća: temeljna obilježja sredstava za rad i predmeta rada; ekonomika sredstava za rad i predmeta; temeljni pokazatelji učinkovitosti poslovanja poduzeća.