You are here

Natječaj za stručne studije

VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270
e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr


 

Natječaj za upis kandidata starijih od 24 godine u I. godinu studija
Veleučilišta u Rijeci u  akademskoj godini 2015./2016. - I. rok

 

Broj studenata koji će se upisati na preddiplomske stručne studije u statusu izvanrednih studenata:

Red. br.
Naziv studija - mjesto izvođenja studija
Upisna mjesta
Izvanredni studij
 
1.
stručni studij Cestovni promet- Rijeka
5
2.
stručni studij Željeznički promet - Rijeka
2
3. stručni studij Informatika -  Rijeka 10
4. stručni studij Poduzetništvo - Rijeka, Pazin 10
5. stručni studij Vinarstvo - Poreč 5
6. stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč 5
7. stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka 5
8. Stručni studij Telematika - Rijeka 5

 

Mjesto izvođenja studija:
Rijeka
, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211
Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950;
Pazin, Šetalište 154. brigade hrvatske vojske b.b., 052/426-901

Uplate na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB (pristupnika).

Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskim centrima u Poreču.

 

1. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine, a starije su od 24 godine odnosno na dan 31. siječnja 2015. su navršile 24 godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

Ostali pristupnici isključivo se prijavljuju i upisuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, internetske stranice www.postani-student. 

 

2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za preddiplomske stručne studije u I. razredbenom roku predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od 8. lipnja 2015. do 11. lipnja 2015., a u II. razredbenom roku (ukoliko ostane slobodnih mjesta) od 1. rujna 2015. do 4. rujna 2015. isključivo osobno u uredovno vrijeme evidencije studija.

Uz prijavu treba priložiti:

 1. domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);
 2. rodni list;
 3. svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole;
  Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”;

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr). Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
 

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).

 

4. UPISI

Upisi na preddiplomske stručne studije provodit će se:

 • u I. roku 19. lipnja 2015.
 • u II. roku 11. rujna 2015.

 

Školarina se uplaćuje na žiro račun Veleučilišta u Rijeci i to:

 • za upis na preddiplomske stručne studije Informatika i Poduzetništvo školarine su za:
  - izvanredne studente 6.000,00 kn,
 • za upis na ostale preddiplomske stručne studije školarine su za:
  - izvanredne studente koji studiraju u Rijeci  6.000,00 kn,  izvan Rijeke  7.320,00 kn,

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.
Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.
Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

5. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci, http://www.veleri.hr