Konzultacije

Promjena konzultacija:

12.11.19 - Konzultacije 12.11.2019. - mr.sc. Mirta Mataija
12.11.19 - Konzultacije 12.11.2019. - Davidović
11.11.19 - Konzultacije 13. studenog - Marina Rauker Koch
25.10.19 - Konzultacije u zimskom semestru - Suzana Š. Stupičić
23.10.19 - Konzultacije iz njemačkog jezika
23.10.19 - Mladen Marinac - konzultacije 23. 10.
06.10.19 - Mr. sc. Anastazija Vinković Kravaica - konzultacije tijekom zimskoga semestra ak.god.2019/20.
04.10.19 - Konzultacije D. Širola u zimskom semestru ak. god. 2019.-2020.

 

A B C Č D Đ F G H I J K L Lj M N O P R S Š T U V Z Ž

 

A    na vrh

 

B    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Babić Snježana, predavač
PON 14:00 - 16:00
SRI 16:00 - 17:00
411 353-706
dr. sc. Barišić Ivica, prof. v. š.
PON 10:30 - 12:00
ČET 18:00 - 19:00
433 677-212
Belančić Miljenko, predavač ČET 16:00 - 17:00 417 098/ 499-868
Bognolo Dario, predavač
PON 16:00 - 17:30
SRI 14:30 - 16:00
412 353-712
mr. sc. Brajan Zrinka, predavač UTO 15:00 - 16:00 098/ 987-6811
Bratanović Tatjana, asistent PAZIN: ČET 16:00 - 16:45
Braut Marino, predavač ČET 16:30 - 17:30 422 353-723
Bronić Krešimir, predavač PON 17:00 - 18:00
dr. sc. Brščić Kristina, prof.v.š. UTO 14:00 - 15:00 052/ 408-303
dr. sc. Bubola Marijan, viši redavač ČET 16:00 - 17:00
mr. sc. Buterin Denis, predavač ČET 15:45 - 16:30 435 353-728

 

C    na vrh­

Č    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Černe Monika, asistent
PON 16:30 - 18:00
UTO 17:00 - 18:30
303 353-731

 

D    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Dami­janić Kristijan, predavač
SRI 17:00 - 17:45
ČET 9:00 - 11:15
052/ 451-965
Davidović Vlatka, predavač
PON 13:00 - 15:30
ČET 15:00 - 17:30
431 353-755
dr. sc. Debeljak Sandra, predavač PON 14:00 - 17:00 419 353-721
dr. sc. Dminić Rojnić Ivana, predavač
PON 9:00 - 11:00
UTO 15:00 - 16:00
UTO 19:00 - 20:00
28 052/ 451-965
dr. sc. Dudaš Slavica, predavač
Poreč: SRI 14:00 - 16:00
Rijeka: PON 15:00 - 17:00
Rijeka: 416 052/ 451-960; 051/353-716
Dundović Kristina, predavač
PON 9:00 - 10:30
PON 14:30 - 16:00
432 353-743

 

Đ    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
prof. dr. sc. Đerđa Dario PON 16:00 - 17:00 419 353-721

 

F    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Ferhatović Mensur, predavač ČET 17:30 - 18:30 412 353-712
Franušić Marino, predavač

 

G    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Gligora Marković Maja, viši predavač
PON 18:30 - 19:30
ČET 14:00 - 16:00
419 353-724
dr. sc. Gluhić David, v. predavač SRI 17:00 - 18:00
mr. sc. Golob Marino, predavač
Rijeka: UTO 13:00 - 16:00
Pazin: PON 15:00 - 16:00
418 353-718
Golob Martin, asistent
Rijeka: UTO 13:00 - 15:00
Rijeka: UTO 16:00 - 17:00
Pazin: SRI 15:00 - 16:00
432 353-743
dr. sc. Goreta Ban Smiljana, prof. v. š. UTO 20:00 - 21:00 052/408-321
Grakalić Ivan, predavač
SRI 18:15 - 19:30
ČET 14:00 - 15:45
303 353 - 731
Grgurić Željko, asistent
Grizelj Mira, predavač SRI 16:30 - 17:30 422 353-723
Grujić Sanja, asistent PAZIN: PET 18:00 - 18:45 095/ 908 3228
Gržin Erika, predavač
PON 10:00 - 11:30
UTO 16:00 - 17:30
434 353-726

 

H    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Hirnig Saša, viši predavač
PON 16:00 - 17:30
UTO 9:00 - 10:30
406 353-754
dr. sc. Hlača Bojan, prof.v.š.
SRI 10:30 - 11:30
SRI 15:30 - 17:00
435 353-735
Hlevnjak Pastrovicchio Bernardina, asistent ČET 9:00 - 11:00

 

I    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Ilak Peršurić Anita Silvana, prof. v. š. PON 15:30 - 16:30 kabinet nastavnika na Institutu 052/ 408-329

 

J    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
doc. dr. sc. Jakupović Alen, prof. v. š.
PON 18:15 - 19:45
ČET 10:15 - 11:45
420 353-720
prof. dr. sc. Jurić Tomislav
mr. sc. Jurin Goran, v. pred. po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja
Jurjević Dinko,mr.sig., predavač obavezna prethodna najava i dogovor termina mailom 413

 

K    na vrh­­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Kaluža Marin, viši predavač
PON 14:45 - 16:45
SRI 15:00 - 16:00
420 353-720
Kaurić Kruno, predavač ČET 15:00 - 15:45 434 353-726
izv. prof. dr. sc. Komen Vitomir, prof. v. škole
UTO 16:00 - 17:00
SRI 18:30 - 19:30
433 098/ 216-770
dr. sc. Kosić Urška, predavač ČET 13:00 - 17:00 098/978-70-87
Kostelić Hrvoje, predavač PON 15:00 - 16:00 417 353-722
dr. sc. Kovačević Vesna, viši predavač
SRI 12:30 - 14:00
ČET 16:00 - 17:30
052/ 431-603
mr. sc. Krajči Vesna, predavač SRI 17:30 - 20:30 303 353-731
mr. sc. Krelja Kurelović Elena, viši predavač
ZIMSKI SEMESTAR:
Pazin: UTO 16:00 - 17:30
Poreč: SRI 16:00 - 17:30
LJETNI SEMESTAR:
Rijeka: PON 15:30 - 17:00
Pazin: UTO 16:00 - 17:30
430 353-737
doc. dr. sc. Krizmanić Danijel
dr. sc. Kršulja Marko, predavač
PON 16:00 - 17:30
UTO 10:30 - 12:00
412 353-712
Kukuljan Elvis, predavač u dane održavanja ispita i predavanja 411 353-706

 

L    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
doc. dr. sc. Lerga Jonatan ČET 11:30 - 12:30 303 353-731
Liverić Dijana, asistent
PON 10:30 - 12:00
UTO 17:00 - 18:30
431 353-755
Lovrić Željko, predavač
ČET 19:00 - 20:00
ili po dogovoru na mail ili tel.
091/ 434-5369
dr. sc. Lukić Igor, predavač SRI 13:00 - 15:00 27 052/ 408-340

 

Lj    na vrh­­

 

M    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Marinac Mladen, asistent PON 14:00 - 17:00 415 353-715
mr. sc. Mataija Mirta, predavač SRI 15:00 - 17:00 426 353-740
mr. sc. Mihaljević Antonija, predavač ČET 14:15 - 17:15 432 353-743
dr. sc. Mujaković Nermina, izv.prof.
prof. dr. sc. Mujić Ibrahim, prof.v.š.
PON 15:00 - 16:00
PON 19:00 - 20:00
091/ 2518-373
Mustać Duško, predavač UTO 16:00 - 17:00 422 353-723

 

­N    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Noč Dean, asistent po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja

 

O    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Oplanić Milan, prof.v.š. SRI 15:30 - 16:30 052/ 408-330

 

P    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Panev Ida, predavač
UTO 11:00 - 12:15
UTO 17:30 - 18:15
SRI 14:00 - 15:00
411 353-706
mr. sc. Peranić Zvonimir, predavač
PON 18:00 -
ČET 19:00 -
432 353-743
Perić Zlatko, mr. sig., viši predavač po dogovoru mailom 434 091/223-5278 i 099/651-7075
Perušić Marija, predavač PON 16:15 - 17:15 422 353-723
dr. sc. Petrović Siniša, prof.v.š.
Sigurnost na radu : Zimski semestar, Srijeda, 13:00-16:00 i 20:00-21:00
Nakon završetka predavanja prema dogovoru na Poljoprivrednom odjelu Poreč
Poljoprivredni odjel: Zimski semestar, Petak 11:00-14:00 i 16:00-17:00
Poljoprivredni odjel: Ljetni semestar, Ponedjeljak, 12:30-15:30 i 17:00-18:00
Rijeka: 411 Poreč: 5 051/353-706 052/451-960
Pevalek Veljko, asistent
PON 12:15 - 13:45
UTO 19:15 - 20:45
433 677-212
Pilepić Damir, asistent
UTO 14:00 - 15:30
ČET 16:00 - 17:30
425 353-747
dr. sc. Pogarčić Ivan, prof. v. š.
SRI 10:00 - 12:00
SRI 17:30 - 19:30
431 353-753
Polić Tamara, viši predavač
PON 16:15 - 17:45
SRI 16:15 - 17:45
415 353-715
dr. sc. Prgomet Željko, prof.v.š. ČET 16:00 - 17:00 098/ 255-791
Prpić Emil, predavač po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja
dr. sc. Pupavac Drago, prof.v.š.
PON 8:00 - 10:00
SRI 16:00 - 18:00
430 353-737

 

R    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Radeka Sanja, prof. v. š. 052/ 408-300
dr. sc. Rafajac Ozren, predavač
PON 18:00 - 20:00
UTO 17:30 - 18:30
414 353-744
mr. sc. Rakamarić Grlica Mirjana, viši predavač
PON 18:00 - 19:30
ČET 12:15 - 13:45
419 353-721
dr. sc. Raspor Janković Sanja, viši predavač
UTO 15:30 - 17:00
SRI 10:30 - 12:00
ili na e-mail
413 353-752
Rauker Koch Marina, predavač
PON 15:00 - 17:00
SRI 15:00 - 16:00
436 353-705
mr. sc. Ribarić Eda, predavač
PON 11:45 - 13:15
UTO 10:45 - 11:30
UTO 15:15 - 16:00
417 353-722
Roland Vlatko, asistent po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja
mr. sc. Rončević Marina, viši predavač
SRI 14:45 - 16:00
ČET 14:45 - 16:00
424 353-746
Rudić Barbara, viši predavač
UTO 11:00 - 12:00
ČET 16:00 - 18:00
418 353-718
prof. dr. sc. Rudić Dušan UTO 14:00 - 16:00 435 673-528
Rugani-Kukuljan Sandra, predavač 098/398-706
dr. sc. Ružić Pavlo, prof.v.š. PET 15:00 - 16:00 P 7 L 052/ 408-323

 

S    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Salopek Goran, asistent konzultacije mailom 303
dr. sc. Sesar Željko, prof. v. š. SRI 15:15 - 16:00 434 666-258
mr. sc. Smojver Željko, predavač po dogovoru putem e-maila 414
dr. sc. Staver Mario, prof. v. š.
SRI 15:00 - 17:00
ČET 12:00 - 14:00
052/ 434-109
mr. sc. Stilin Anita, predavač
PON 10:30 - 12:00
ČET 15:30 - 17:00
436 353-705
mr. sc. Strahinja Robert, predavač
Rijeka: PON 14:00 - 16:00
Pazin: ČET 17:00 - 18:00
te po dogovoru na e-mail
426 051/353-740

 

Š    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Šehanović Zlatko, predavač
Pazin: SRI 14:00 - 16:00
Pazin: SRI 19:00 - 20:00
dr. sc. Šekulja Damir, prof.v.š. u dogovoru sa studentima, odnosno sat vremena prije početka održavanja predavanja 052/ 451 - 950
dr. sc. Šepić Tatjana, viši predavač
PON 17:30 - 19:00
UTO 14:00 - 15:30
424 353-746
Šetić Elvino, asistent SRI 9:00 - 11:00 Ured u zgradi Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč
Mag. oec. spec. Širola Davor, viši predavač
PON 15:30 - 17:30
ČET 13:00 - 15:00
425 353-747
dr. sc. Štefanac-Nadarević Vesna, prof. v. š. UTO 17:00 - 17:45 434 353-701
dr. sc. Šuker Dragutin, viši predavač
PON 12:00 - 14:00
PET 16:00 - 17:00
414 353-744
Šuman Sabrina, predavač
UTO 10:30 - 12:30
SRI 16:00 - 17:00
420 353-720

 

T    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Tomić Dražen, predavač ČET 15:00 - 16:00 434 353-701
mr. sc. Tomljanović Jasminka, viši predavač UTO 13:45 - 16:45 415 353-715
dr. sc. Tomljenović Ljerka, predavač
SRI 10:00 - 10:45
SRI 15:30 - 17:00
ČET 12:00 - 12:45
436 353-725
izv.prof. dr. sc. Traven Luka po dogovoru mailom

 

­U    na vrh­

 

V    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Vinković Kravaica Anastazija, viši predavač
PON 11:45 - 12:45
SRI 15:15 - 16:45
417 353-722
mr. sc. Vitezić Andrija, predavač ČET 17:00 - 17:45 434 209-590
mr. sc. Volarić Nižić Katarina, predavač
SRI 15:00 - 16:00
ČET 15:00 - 17:00
ili po dogovoru e-mailom
425 353-747
mr. sc. Vukelić Bernard, viši predavač
PON 10:00 - 12:00
ČET 16:00 - 18:00
420 353-720
Vukušić Davor, predavač PET 16:30 - 17:30 099/310-2016

 

Z    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Zambelli Sanja, viši predavač
UTO 16:00 - 18:00
ČET 14:30 - 16:00
430 353-737
dr. sc. Zec Vojinović Melita, predavač
dr. sc. Zrilić Nataša, prof.v.š. UTO 17:30 - 18:30 dvorana 2

 

Ž    na vrh

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Žic Dorotea, predavač
SRI 16:00 - 17:30
ČET 9:45 - 10:15
414 353-744

 

NAPOMENA

Poduzetništvo - Gospić i Pazin

Za nastavne predmete studija poduzetništva u Gospiću i Pazinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Informatika - Pula

Za nastavne predmete studija informatike u Puli će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Cestovni i željeznički promet - Gospić i Ogulin

Za nastavne predmete studija cestovnog i željezničkog prometa u Gospiću i Ogulinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

­