Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost jedna je od temeljnih djelatnosti Veleučilišta u Rijeci, ne samo u pogledu znanstvenoistraživačke djelatnosti već i u pogledu nastavne djelatnosti. S obzirom na specifičan karakter studijskih programa koji se izvode u sastavu Veleučilišta u Rijeci, njegov je trajni cilj osigurati studentima literaturu koja će im omogućiti stjecanje stručnih znanja.

Osim objavljivanja radova u domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima, djelatnici Veleučilišta u Rijeci samostalno ili u koautorstvu objavljuju raznovrsna djela-knjige, među kojima su najzastupljeniji udžbenici.

Svake se godine donosi Plan izdavačke djelatnosti Veleučilišta u Rijeci kojeg odobrava Stručno vijeće Veleučilišta u Rijeci, a kojim se studentima nastoji obogatiti izbor stručne ispitne literature. Tendencija je da se izdavačka djelatnost svake naredne godine intenzivira s obzirom da značajno doprinosi razini kvalitete studiranja na Veleučilištu u Rijeci.

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost svake godine sastavlja prijedlog Plana izdavačke djelatnosti, te donosi odluke o tiskanju, dotiskivanju i sufinanciranju udžbenika u izdavaštvu Veleučilišta u Rijeci.