Franušić Marino, predavač

Nastava

Nositelj kolegija: 

Asistent na kolegijima: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij telematika - Upravljanje sustavima i procesima