mr. sc. Stilin Anita, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 10:30 - 12:00
Prijem studenata: 
ČET 15:30 - 17:00
Kabinet: 
436
Telefon: 
353-705

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij poduzetništva - Menadžment
Specijalistički studij poduzetništva - Upravljanje projektima
Stručni studij sigurnosti na radu - Organizacija i menadžment
Specijalistički studij sigurnosti na radu - MENADŽMENT U SIGURNOSTI
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij poduzetništva - Osnove menadžmenta
Stručni studij telematika - Poslovna organizacija
Stručni studij telematika - Upravljanje projektima
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij poduzetništva - Osnove menadžmenta
Stručni studij telematika - Poslovna organizacija
Stručni studij telematika - Upravljanje projektima