mr. sc. Vukelić Bernard, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 10:00 - 12:00
Prijem studenata: 
ČET 16:00 - 18:00
Kabinet: 
420
Telefon: 
353-720
E-mail: 
bvukelic@veleri.hr

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Automatizacija uredskog poslovanja
Specijalistički studij informatike - Sigurnost WEB aplikacija
Specijalistički studij poduzetništva - Automatizacija uredskog poslovanja
Specijalistički studij sigurnosti na radu - SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Operacijski sustavi
Stručni studij informatike - Sigurnost informacijskih sustava
Stručni studij poduzetništva - Poslovno odlučivanje
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Sigurnost informacijskih sustava
Stručni studij informatike - Operacijski sustavi
Stručni studij poduzetništva - Poslovno odlučivanje
Ogulin
Stručni studij prometa - Osnove informatike