mr. sc. Volarić Nižić Katarina, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
SRI 15:00 - 16:00
Prijem studenata: 
ČET 15:00 - 17:00
Prijem studenata: 
ili po dogovoru e-mailom
Kabinet: 
425
Telefon: 
353-747

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Matematika
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Operacijska istraživanja
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Operacijska istraživanja
Stručni studij prometa - Operacijska istraživanja u prometu
Ogulin
Stručni studij prometa - Operacijska istraživanja u prometu

Asistent na kolegijima: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Poslovna matematika
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Poslovna matematika
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika