Braut Marino, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
ČET 16:30 - 17:30
Kabinet: 
422
Telefon: 
353-723
E-mail: 
mbraut@veleri.hr

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij prometa - Procesi i usluge u poštanskom prometu
Specijalistički studij prometa - Sustav upravljanja kvalitetom u poštanskom sustavu
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij prometa - Poštanska tehnologija i organizacija
Stručni studij telematika - Mobilna komunikacija
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij prometa - Poštanska tehnologija i organizacija
Stručni studij telematika - Mobilna komunikacija