Perić Zlatko, mr. sig., viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
po dogovoru mailom
Kabinet: 
434
Telefon: 
091/223-5278 i 099/651-7075

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Organizacija zaštite na radu
Specijalistički studij sigurnosti na radu - PROCJENA RIZIKA I PLANIRANJE ZAŠTITE
Specijalistički studij sigurnosti na radu - PROCJENA I UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OD POŽARA